Cenník vstupeniek do Krásnohorskej jaskyne platný od 1. 4. 2009

Vstup sa uskutoční pri minimálnom počte 4 osôb, alebo po doplatení celých vstupeniek za chýbajúci počet osôb.


vstupné
Poplatok za čižmy
základné
zľavnené
deti od 6 do 15 rokov  8 EUR
-
 1 EUR
študenti*
 8 EUR -
1 EUR
dospelí
 10 EUR
 8 EUR 1 EUR

* zľava platí po predložení študentského preukazu.

Nárok na zľavu majú všetci návštevníci, ktorí sú počas vstupu do jaskyne ubytovaní v Penzióne Jozefína
a držitelie zľavnených vstupeniek v súlade s ich dátumom platnosti. Organizovaní dobrovoľní jaskyniari
vo vlastnej výstroji majú vstup do jaskyne zadarmo.

RNDr. Jaroslav Stankovič, správca jaskyne