Krásnohorská jaskyňa - unikátny výtvor prírody

Na týchto stránkach sa vám budeme snažiť poskytnúť ďalšie informácie o Krásnohorskej jaskyni nad rámec toho, čo ste sa dozvedeli a videli počas prehliedky jaskyne. Prehliadková trasa je len jedna tretina známeho rozsahu jaskyne a o jaskyni je navyše k dispozícii množstvo ďalších poznatkov.

Základným zdrojom informácii o Krásnohorskej jaskyni je populárno-náučná celofarebná monografia.  Kniha je koncipovaná ako úvodná publikácia k edícii monografií a jaskyniach Slovenského krasu. Preto sú niektoré odborné kapitoly zamerané širšie nielen na problematiku Krásnohorskej jaskyne. Kniha je už bohužiaľ vypredaná. Prípadný záujemca si ju môže prezrieť vo formáte PDF po jednotlivých kapitolách.

Druhé jazero

Krásnohorská jaskyňa - Buzgó

Jaroslav Stankovič, Václav Cílek a kol.

01. Úvodné strany
02. Jaskyne Slovenského krasu ako svetové prírodné dedičstvo
03. História prieskumu
04. Geológia Krásnohorskej jaskyne
05. Morfológia priestorov jaskyne
06. Hydrológia a mikroklíma jaskyne
07. Zaujímavá formy výzdoby
08. Živé organizmy
09. Jeskynní minerály a sedimenty
10. Vývoj krasu v oblasti krásnohorskej jaskyne
11. Sprístupňovanie jaskyne
12. Pěnovce
13. Jeskynní svatyně Vody a země, obrazy a slova

14. História blízkeho okolia
15. Slovenský kras a jeho génius loci
16. Slovo na záver
17. Výber z použitek literatúry
18. Summary

Knihu vydal: Speleoklub Minotaurus, Edelényska 10, 048 01 Rožňava

Heliktitový dóm

Heliktit

Heliktitový dóm je jedno z najkrajších miest, ktoré v podzemí na Slovensku máme. Bohatstvom foriem výplní sa mu vyrovná len málo čo. Nielen že je tu zaujímavá klasická kvapľová výzdoba (stalahmity, stalaktity aj stalagnáty), ale vyskytuje sa tu aj veľké množstvo unikátnych foriem heliktitov, podľa ktorých dostal tento priestor svoje meno. Na dne môžeme nájsť zaujímavé egutačné (vykvapkané) formy a vyskytujú sa tu aj pramienkové kvaple. Viac sa môžete dočítať v príslušnej kapitole monografie o Krásnohorskej jaskyni.Gemerská galéria

Gemerská galéria je východný výbežok Siene brov s bohatou sintrovou výzdobou.