Gemerská galéria

Gemerská galéria je exponovaná časť Siene obrov. Tvorí východný výbežok tejto gigantickej siene a je od nej oddelená samotným Kvapľom rožňavských jaskyniarov, ale v pôdoryse pokračuje smerom na juh ešte asi 20 m. Je tu impozantná výzdoba. Je len na škodu návštevníkov jaskyne, že túto časť navštíviť nemôžu. Nie je na prehliadkovej trase. Niekedy keď sme ešte chodievali aj do Zrkadlovej siene, návštevníci videli aspoň jej dolnú časť. Hore treba vystúpiť horolezecky a pri zvážení jaskynnej prilnavosti, je to výstup asi V. stupňa obtiažnosti. Väčšina jaskyniarov, vstupujúcich do jaskyne preto toto miesto radšej minie. Aj samotní objavitelia nechali prieskum tohoto zaujímavého miesta až na koniec, keď vyčerpali ostatné možnosti. Galéria sa im pritom videla veľmi zaujímavá a nádejná, preto ju pomenovali Sieň nádejí. Nakoniec samozrejme hore vyliezli a sklamaní, že tu jaskyňa nepokračuje ju premenovali na Gemerskú galériu. Zostup z galérie zaistili konopným lanom. V roku 1965 iné takmer ani neboli. Keď sme v roku 2000 po dlhom čase na galériu vyliezli, našli sme pozostatky tohoto lana v podobe akehosi čierneho pasika.  Ešte sa dal rozoznať dračí uzol, ktorým bolo lano uviazané.
    Na galériu sa najlepšie dostaneme s pod Kvapľa rožňavských jaskyniarov cez tzv. Slimačie schody. Musíme prejsť okolo Mŕtvého obra - zrúteného gigantického kvapľa - predchodcu toho súčastného, ktorý tu leží v troskách. Na hornom fragmente je dobre viditeľný prierez týmto kvapľom. Samotné Slimačie schody dostali názov podľa podlahových sintrov, vyzerajúcich ako slimačie ulity.
Kvapeľ OborGemerská galéria
Gemerská galériaVýzdobaLanoSintrová drapéria.
Na začiatok