Heliktitový dóm

Prístup do Heliktitového dómu je pomerne exponovaným výstupom po sintrových nátekoch do úzkeho okna plazivky. Potom sa treba plaziť na hranici prieleznosti asi 30 m až sa konečne objavime v dóme a môžeme narovnať chrbát. Veľmi by sme ho narovnávať ale nemali, lebo všade na strope sú vzácne heliktity, ktoré by sme mohli poškodiť. Hneď naľavo na začiatku dómu si môžeme všimnúť unikátny rozpadnutý stegamit. Stegamity patria medzi pramienkove kvaple. Viac sa o nich aj o heliktitoch môžete dočítať v kapitole o zaujímavých formách výzdoby.
Výstup do ústia plazivky.PlazivkaVstup do dómu.Stegamitstegamit
Keď sa rozhliadneme, kam sme sa to dostali, máme dojem, že sme sa ocitli v aragonitovej jaskyni. Ak náhodný návštevník už navštívil Ochtinsku aragonitovú jaskyňu, tak si po chvíli všimne, že tieto heliktity sú trošku odlišné. Tvorí ich kalcit, čo je rovnako ako aragonit, uhličitan vápenatý. Rozdiel je iba v spôsobe kryštalizácie. Môžeme hodiny blúdiť týmto nádherným priestorom a obdivovať bizardné kalcitové formy, ktoré tu príroda vytvorila. Nestačí iba povrchný pohľad. Ten nemôže odhaliť drobné detaily, ktoré spleť heliktitov skrýva.
HeliktitHeliktitPropletený heliktitMotýli heliktitHeliktit
Heliktitu tu rastú aj v pásoch ako v Ochinskej aragonitovej jaskyni. bežne dorastajú do dĺžky až 20 cm, ale nájdú sa aj unikáty ešte dĺhšie.
Pásové heliktityPásové heliktityMasívne heliktity
Pre porovnanie uvádzame aj heliktity z Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Táto unikátna jaskyňa bola objavená v roku 1954 pri razení štôlne Kapusta na kopci Hrádok. Ten sa nachádza medzi Štítnikom a Jelšavou. Baníci tak objavili omnoho väčší poklad, ako pôvodne hľadali. Jaskyňa je sprístupnená pre verejnosť a žiadny návštevník Slovenského krasu by si nemal nechať ujsť jej návštevu. Na rozdiel od heliktitov v Krásnohorskej jaskyni, ktoré sa náchádzajú v pre verjnosť neprístupnej časti a pozrieť si ich môžu iba štíhlejší jaskyniari, tieto heliktity môže vidieť každý.
Trs aragonitových heliktitovAragonitAragonit
V Heliktitovom dóme sa nachádzajú aj ďalšie nádherné formy sintrovej výzdoby. "Punčový" stalagnát a  "citrónový" stalagmit sú jeho dominantou. Cez nízky prechod sa dostaneme do druhej časti dómu, kde sú najzaujímavejšie hekiktity. Jaskyniarka má nad hlavou jeden z najväčších sintrových bubnov nachádzajúci sa v jaskyniach Slovenského krasu. Musíme dávať veľký pozor pod nohy, aby sme na podlahe nepošliapali unikátna egutačné vežičky.
PuncovaPrechodEgutačné vežičky.Egutačné vežičky.