Vstupný poriadok

Jaskyňa je otvorená od 1. 4. do 30. 11. Sezóna trvá od 15. 6. do 15. 9. V sezóne sa uskutočňujú
do jaskyne 3 vstupy denne  pre maximálne 10 osôb na jeden vstup. Mimo sezóny je potrebné
vstup do jaskyne predom dohodnúť telefonicky na čísle: 0905-412048, 058-7343426, alebo e-mailom:
stankov@ke.psg.sk. Vzhľadom na obmedzený počet návštevníkov na jeden vstup je lepšie aj v sezóne
si návštevu jaskyne predom rezervovať. 

Jaskyňu môžu navštíviť aj deti od 6 do 15 rokov v  sprievode rodičov. Prehliadková trasa je vhodná takmer 
pre všetkých. Vyžaduje však určitú pohyblivosť.

Obdobie Sezóna Vstupy
1.1. - 31.3. ZATVORENÉ -
1.4. - 14.6. NIE 900, 1130, 1400
15.6. - 15.9. ÁNO 900, 1130, 1400
15.9. - 30.11. NIE 900, 1130, 1400
1.12. - 31.12. ZATVORENÉ -

Vstup sa uskutoční pri minimálnom počte 4 osôb, alebo po doplatení celých vstupeniek za chýbajúci počet osôb.
Mimo sezóny je možné vstupy dojednať aj v iných hodinách, ak sa tým nenaruší harmonogram ďalších vstupov.